klubové příspěvky

  Informace o výši klubového příspěvku je možno zjistit u pí. Kateřiny Konečné tel.: +420 730 150 272, e-mail: kk.sekretariat.hkmtb@gmail.com

platba se provádí na č.účtu: 6234131369/0800
do zprávy v platbě prosím uveďte jméno příjmení a ročník dítěte